Spominska obeležja

1. Občina Beltinci – Veržej  ( most na Muri ) spominska plošča 14.08.2016.

   ( blokada mostu čez reko Muro ) 46.594631 – 16.181715

2. Občina Grad ( gasilski dom ) Dolnji Slaveči 50 

    spominska plošča 20.06.2015. ( tajno skladišče orožja ) 46.796314—16.069022

3. Občina Hodoš  ( križišče ) Hodoš 20 a spominsko obeležje – tetraedri

    30.06.2007.( boji za mejni prehod ) 46.822269—16.326065

4. Občina Kuzma ( križišče )   Kuzma 59 spominsko obeležje - tetraeder 21.06.2003. ( boji za stražnico ) 46.834850—16.080586

   Obstaja še eno obeležje tetraeder iz leta 1920 na tromeji ( Slovenija, Avstrija in Madžarska).

    ( tromeja ) 46.870172—16.115069

5. Občina Moravske Toplice ( zgradba OŠ  zbirni center vojnih ujetnikov )

    Bogojina 134 a spominska plošča 10.09.2006. 46.676856—16.275583

6. Občina Moravske Toplice ( hiša Ervin Vagner skladišče orožja )

    Sebeborci 76 spominsko obeležje 28.05.2016. 46.715274—16.204605

7. Občina Murska Sobota ( Trg Zmage )

    spominsko obeležje - tetraeder 26.12.2013.

     46.661853—16.164109

8. Občina Murska Sobota ( dijaški dom ) Tomšičeva 15 spominska plošča

   MSNZ 05.09.2005.   46.655357—16.159833

9. Občina Murska Sobota ( policijska postaja ) ulica arhitekta Novaka 11

    spominsko plošča 18.06.2011.   46.659413 – 16.168651

10. Občina Murska Sobota ( policijska postaja ) ulica arhitekta Novaka 5

      spominska plošča MSNZ 02.07.2007.   46.659446—16.167719

11. Občina Puconci ( zgradba OŠ zbirni center vojnih ujetnikov )

      Puconci 178 spominski plošči 22.10.2006 in 18.10.2009.

12. Občina Puconci ( stara zgradba OŠ Moščanci začasno skladišče orožja )

      Moščanci 28 spominsko obeležje 28.10 2007.  

      46.748747—16.166513

13. Občina Šalovci ( stražnica Čepinci )

     Čepinci 37 spominsko obeležje - tetraeder 24.06.2012.

     ( boji za stražnico ) 46.869737—16.218824

14. Občina Tišina ( Petanjci most čez Muro )

      spominska plošča 25.06.2012. ( blokada mostu )

      46.649742—16.050477

15. Občina Tišina ( krožišče ) Gederovci 10 spominsko obeležje 02.07.2007.

      ( boji za mejni prehod ) 46.678917—16.490050

16. Občina Tišina ( mejni prehod ) Gederovci 1 spominska plošča

      07.06.2003.( boji za mejni prehod ) 46.679027—16.041391

Oskrbniki obeležij so večinoma občine oziroma lastniki zgradb na katerih so spominske plošče. Vsa ta obeležja so pa zbrana v sliki in besedi v knjigi Spomini ne zbledijo ki je izšla leta 2016. Avtorja knjige sta Janko Durič in Bernarda Roudi.