Predstavitev združenja

Območno združenje Veteranov vojne za Slovenijo Murska Sobota
(OZVVS Murska sobota) je domoljubno, nepolitično in nevladno društvo, ki združuje vse udeleženke in udeležence priprav in vojne za Slovenijo iz občin Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Murska Sobota, Puconci, Rogašovci, Tišina in Šalovci, ne glede na njihova politična in nazorska prepričanja.