Volilni zbor članstva OZVVS Murska Sobota

Murska Sobota

V soboto dne 23.3.2019 so se v avli hotela Diana zbrali člani območnega združe-nja Veteranov vojne za Slovenijo Murska Sobota na letnem zboru članstva. Po uvodnem nagovoru podpredsednika združenja Stanislava Wolfa  je sledil kratki kulturni program. Ta je bil v celoti posvečen 100. Letnici združitve Prekmurja z matičnim narodom in ga je povezovala Irma Benko. V kulturnem programu so nastopili duo Myistika, Boštjan Rous, Sebastjan Gomboc, Kovač Viljem in Gomboc Slavko ki sta izvedla častno Veteransko dejanje. Na koncu slovesnosti je predsednik ZVVS Ladislav Lipič podelil priznanje predsedniku Vladimirju Miloševiču. Priznanje je ob odsotnosti predsednika Vladimirja Miloševiča prevzel podpredsednik Stanislav Wolf ki je v nadaljevanju podal tudi poročilo o delu O ZVVS Murska Sobota v letu 2018 ki je bilo zelo uspešno. Združenje združuje 600 .članov in pokriva območje 12 občin UE Murska Sobota. Izvedeno  je bilo več kot 50 .aktivnosti čez celo leto. Finančno poročilo je podal blagajnik Štefan Flisar, ki je povedal, da je bilo finančno poslovanje dobro in da, se je zgodilo prvič , da smo dobili finančna sredstva od vseh 12 občin ki jih pokriva naše O ZVVS. Nekaj sredstev pa smo tudi dobili od raznih gospodarskih družb. Po razpravi o poročilih je sledila razrešnica staremu vodstvu O ZVVS Murska Sobota. Po izvedenih volitvah je bilo izvoljeno novo vodstvo ki je sledeče predsednik je postal Ivan Smodiš, podpredsednik Štefan Flisar, blagajnik Alojz Žvorc, sekretar ostaja Janez Kološa. Izvoljeni so pa bili tudi člani predsedstva iz 12 občin in člani NO in ČR. Novi predsednik O ZVVS Murska Sobota Ivan Smodiš je predstavil plan dela za leto 2019 ki bo temeljil na delu z mladimi, udeležbi na dogodkih ob 100. letnici združitve z matičnim narodom in izvedbo akademije ob 20. Letnici O ZVVS Murska Sobota. Zbora se je udeležilo okoli 150 članov O ZVVS Murska Sobota in gostov.

 Za  O ZVVS Murska Sobota zapisal sekretar Janez Kološa.