Spominska obeležja na območju UE Murska Sobota

Murska Sobota

1. Občina Beltinci – Veržej  (most na Muri) spominska plošča 14.08.2016

    (blokada mostu čez reko Muro) 46.594631 – 16.181715

2. Občina Grad (gasilski dom) Dolnji Slaveči 50 spominska plošča 20.06.2015

   (tajno skladišče orožja) 46.796314—16.069022

3. Občina Hodoš  (križišče) Hodoš 20 a spominsko obeležje – tetraedri 30.06.2007

   (boji za mejni prehod) 46.822269—16.326065

4. Občina Kuzma (križišče) Kuzma 59 spominsko obeležje -tetraeder
    21.06.2003 (boji za stražnico) 46.834850—16.080586

    Obstaja še eno obeležje tetraeder iz leta 1920 na tromeji (Slovenija, Avstrija in Madžarska).
    (tromeja) 46.870172—16.115069

5. Občina Moravske Toplice (zgradba OŠ zbirni center vojnih ujetnikov)

   Bogojina 134 a spominska plošča 10.09.2006. 46.676856—16.275583

6. Občina Moravske Toplice (hiša Ervin Vagner skladišče orožja)

   Sebeborci 76 spominsko obeležje 28.05.2016. 46.715274—16.204605

7. Občina Murska Sobota (Trg Zmage) spominsko obeležje- tetraeder 26.12.2013

    46.661853—16.164109

8. Občina Murska Sobota (dijaški dom) Tomšičeva 15 spominska plošča MSNZ 05.09.2005

   46.655357—16.159833

9. Občina Murska Sobota (policijska postaja)

    ulica arhitekta Novaka 11 - spominsko plošča 8.06.2011

     46.659413 – 16.168651

10. Občina Murska Sobota (policijska postaja) ulica arhitekta Novaka 5

      spominska plošča MSNZ 02.07.2007

      46.659446—16.167719

11. Občina Puconci (zgradba OŠ zbirni center vojnih ujetnikov)

      Puconci 178 spominski plošči 22.10.2006 in 18.10.2009. 

12. Občina Puconci (stara zgradba OŠ Moščanci začasno skladišče orožja)

     Moščanci 28 spominsko obeležje 28.10 2007,  46.748747—16.166513

13. Občina Šalovci (stražnica Čepinci) Čepinci 37 spominsko obeležje - tetraeder 24.06.2012.

     (boji za stražnico ) 46.869737—16.218824

14 . Občina Tišina (Petanjci most čez Muro)

       spominska plošča 25.06.2012 (blokada mostu)

       46.649742—16.050477

15. Občina Tišina (krožišče) Gederovci 10 spominsko obeležje 02.07.2007

      (boji za mejni prehod) 46.678917—16.490050

16. Občina Tišina (mejni prehod) Gederovci 1 spominska plošč 07.06.2003

     (boji za mejni prehod) 46.679027—16.041391

Oskrbniki obeležij so večinoma občine oziroma lastniki zgradb na katerih so spominske plošče. Vsa ta obeležja so pa zbrana v sliki in besedi v knjigi Spomini ne zbledijo ki je izšla leta 2016. Avtorja knjige sta Janko Durič in Bernarda Roudi.