Romanje Porabskih Slovencev od »Malega Triglava« do Triglava

Monošter

Junija je Zveza veteranov vojne za Slovenijo, ob sodelovanju z Zvezo slovenskih častnikov, pomagala pri organizaciji in izvedbi romanja Porabskih Slovencev od »Malega Triglava« do Triglava. Pri izvedbi romanja so sodelovali člani ZVVS in ZSČ iz Pomurja, Vzhodnoštajerske pokrajine,  Zahodnoštajerske pokrajine, Ljubljanske pokrajine, Gorenjske in Zveze vojaških gornikov. Pohodniki, ki kih je po poti spremljala tudi ekipa Madžarske televizije, so bili navdušeni, saj so jim spremljevalci pokazali mnoge znamenitosti in jim predstavili slovensko zgodovino ter dogodke iz druge svetovne vojne in vojne za osamosvojitev Slovenije. Prijateljske vezi, ki so se okrepile med premagovanjem naporov po poti, so Porabski Slovenci sklenili negovati. Na svoj dom so povabili vse, ki so jim pomagali do Triglava.

V soboto, 5. septembra so v goste na Gornji Senik prišli predsednik ZVVS, podpredsednik ZSČ, gornika iz Zveze vojaških gornikov, predsedniki pokrajinskih odborov ZVVS Pomurja in Vzhodnoštajerske pokrajine, predsedniki OZVVS iz Murske Sobote, Gornje Radgone, Ljutomera, Celja, Slovenskih Konjic in organizator poti. Goste so sprejeli generalni konzul Republike Slovenije v Monoštru,  direktorica Razvojne agencije Slovenska krajina in podpredsednik Državne samouprave Slovencev na Madžarskem. Generalni konzul Snoj in direktorica Kovačeva sta pred vzorčno slovensko kmetijo predstavila organiziranost in delo Slovencev na Madžarskem, spregovorila o uspelem projektu postavitve vzorčne kmetije, posebej pa sta se zahvalila za pomoč in sodelovanje ZVVS. Premalo se zavedamo, da takšno sodelovanje ni le pomoč »tujcem« v Sloveniji, pač pa tudi vzpostavljanje neposrednih človeških odnosov med zamejci in matičnim narodom.

Po jutranjem okrepčilu je voditeljsko vlogo prevzel Karel Holec, avtor zamisli o romanju Porabskih Slovencev na Triglav, podpredsednik slovenske samouprave in predsednik Slovenskega kulturnega društva Andovci. Goste je popeljal na pohod po Porabju. Povzpeli so se na razgledni stolp v Vericah, od koder se vidi ozemlje Madžarske, Slovenije in Avstrije, obiskali so bogat graničarski muzej v Stevanovcih, kulturni slovenski dom v Andovcih in Slovenski kulturno – informacijski center v Monoštru.

Pred kulturnim domom v Andovcih je Holec s ponosom predstavil skalo, ki simbolizira Triglav in njihovo prvo popotovanje proti naši najvišji gori. V preteklem letu so skalo s pomočjo delavcev iz Triglavskega narodnega   parka iz Mojstrane prepeljali v Andovce, jo postavili in opremili s kamni in napisi krajev, kjer na Madžarskem živijo Slovenci. Preprost kamen je postal novi simbol slovenske identitete na Madžarskem in kraj mnogih srečanj. Poimenovali so ga »Mali Triglav«.  Goste je navdušila volja  in zavzetost pri negovanju slovenskega jezika (Porabski Slovenci imajo svoj slovenski starodaven jezik, ki ga dobro razumejo Slovenci iz Pomurja, ostalim Slovencem pa je za razumevanje kar težko slediti in si besede smiselno prevajati) in kulturnih običajev.
V Slovenskem kulturnem – informacijskem centru v Monoštru so zamejski Slovenci predstavili in pokazali tudi slovenski radio, ki oddaja štiri ure vsak dan in uredništvo časopisa Porabje – časopisa Slovencev na Madžarskem.

Ob zaključku srečanja so si udeleženci ogledali film o slovenskem Porabju, predsednik ZVVS general Ladislav Lipič pa je pohodnikom podelil spominske listine – v trajen spomin na njihovo prvo pot na Triglav in seveda tudi uspešno sodelovanje z ZVVS. Vse pa je povabil k sodelovanju v naslednjem letu, ob vzponu slovenskih veteranov na Triglav.

Marjan Vešnar