Častni občan Ladislav Lipič

Murska Sobota

Je prejemnik visokih državnih odlikovanj

Leta 2003 je bil imenovan v čin generalmajorja. Predlagatelji navajajo, da generalmajor ni nikoli, še posebej ne v času opravljanja odgovornih funkcij, pozabil na svojo rodno pokrajino in občino, saj je strokovno skrbel za razvoj vojaških potencialov v slovenskem gospodarstvu. Med drugim ne gre prezreti, da je prav on zaslužen za ustrezno kakovost uniform SV, ki so bile izdelane in sešite v soboški Muri.

V času njegovega delovanja v diplomaciji je storil veliko za izboljšanje blagovne menjave med Madžarsko in Slovenijo ter na tudi na sodelovanju na kulturnem, izobraževalnem in političnem področju med obema državama. Posebno pozornost pa je namenil tudi večji skrbi za Slovence v Porabju. Ladislav Lipič je prejemnik visokih vojaških in državnih odlikovanj in priznanj. Je nosilec najvišjega držţavnega odlikovanja na področju nacionalne varnosti (Zlati red za zasluge), za delo je prejel Red generala Maistra z meči, Zlate medalje generala Maistra, zlate medalje Slovenske vojske in še druga priznanja in odlikovanja.

V ZDA je prejel najvišje vojaško odlikovanje – legije za zasluge ZDA, francoska republika ga je imenovala v Viteza legije časti, na Madžarskem je prejel priznanje Viteza madžarske kulture.

Vir: Pomurec.com